Dunaj – Master-Center Wien

GSA – Master Center Wien

Garnisongasse 15

1090 Wien

Tel.: +43 (0) 1 24800

Uprava

Tajništvo

Tel.:   +43 (0) 1 24800 DW: 57004 – 57007
Faks: +43 (0) 1 24800 57099

Kadri in razvoj kadrov

Dr. Martin Karner +43(0)1 24800 57503

Področje

Storitve, samopostrežni avtomati in upravljanje odnosov s strankami

Prokurist Ernst Berger +43(0)1 24800 57600

Ekspedit in prevoz dragocenosti

Mag. Erich Holnsteiner

+43(0)1 24800 57200

Produkcija Dunaj - bankovci in kovanci

Walter Petrak +43(0)1 24800 57100

Tuje valute, plemenite kovine in boni

DI Christian Maly +43(0)1 24800 57300

Finance

Mag. Heidi Schrenk +43(0)1 24800 57500

Storitve IT in planiranje

Prokurist ing. mag. Christian Wonisch +43(0)1 24800 57700

Administrativni oddelek

Upravljanje kakovosti in okolja

Mag. dr. Manfred Macek  +43(0)1 24800 57030

Revizija vrednosti in upravljanje osebja

Sabine Schischek +43(0)1 24800 57007

Notranja revizija

Bernhard Rogger +43(0)1 24800 57505


Registrsko sodišče: Gospodarsko sodišče na Dunaju, FN 145621z, DVR 0854310