Kolofon

Kolofon

GELDSERVICE AUSTRIA


Logistik für Wertgestionierung und Transportkoordination G.m.b.H.

Garnisongasse 15
1090 Dunaj

Telefon: +43 1 24800 – 0
Faks: +43 1 24800 – 57099

www.geldservice.at

E-pošta gsa.office@gsa.co.at

Identifikacijska štev. za DDV (UID): ATU 40654902

Sedež podjetja: Dunaj
Registrska številka podjetja: FN 145621z
Registrsko sodišče: Gospodarsko sodišče na Dunaju

Številka članstva v gospodarski zbornici: 646573

Veljavna zakonodaja: Gewerbeordnung (zakonik o obrtniških, trgovskih in industrijskih poklicih)

https://www.ris.bka.gv.at

Dejavnosti družbe:

  1. Varnostna dejavnost (poklicni detektivi, dejavnost varovanja), omejena na dejavnost varovanja, omejena na opravljanje prevozov denarja in dragocenosti z vozili v cestnem prometu in njihovo varovanje
  2. Klirinške storitve za obdelavo plačil in transakcijskih sporočil pri negotovinskih plačilnih transakcijah med bankami

Pristojni organ: Magistrat mesta Dunaj