Zgodovina

Od 1990-ih v podporo avstrijskemu gospodarstvu

Do sredine devetdesetih let so Bank Austria (prej Creditanstalt), Giro Credit in Österreichische Volksbanken AG same organizirale logistiko gotovine. Da bi stvari optimizirali, je bilo ustanovljeno podjetje Geldservice Gesellschaft mbH (GSG). Spričo bližajočega prehoda na evro je GSG nato kupila Avstrijska narodna banka. Takrat se je podjetje preimenovalo v GSA - Geldservice Austria Logistik für Wertgestionierung und Transportkoordination GmbH.

Tako je GSA postala stalen del logistike gotovine v Avstriji.

 

Družba GSA je pomembno prispevala tudi na področju negotovinskih plačil. V tesnem sodelovanju z avstrijskimi bančnimi institucijami in avstrijsko državno banko je bila razvita avstrijska klirinška hiša za poravnavo nacionalnih in mednarodnih medbančnih plačilnih transakcij. Klirinška služba je začela delovati leta 2011 in je bila s 1. januarjem 2021 iz strateških razlogov prenesena na PSA Payment Service Austria.