Tuje valute in plemenite kovine

Avstrijskim finančnim institucijam dobavljamo tuje valute in plemenite kovine.

Naša ponudba:

  • obdelujemo naročila in dobave vseh bančnih poslovalnic,
  • obdelava bančnih trgovinskih transakcij (izvoz, uvoz),
  • upravljanje zalog vseh dragocenosti, vključno s kontrolami in informacijskim sistemom.

PREDNOSTI

  • Prihranki pri stroških za osebje, najemnino, transakcija, varnostno opremo in material
  • Visok standard kakovosti pri obdelavi gotovine in dragocenosti strank