Informacije o varstvu podatkov

(v skladu s členoma 13 in 14 Splošne uredbe o varstvu podatkov)

Information for data subjects

Informacije za posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki

Informacije o varstvu podatkov

Osebni podatki so informacije o osebnih ali materialnih okoliščinah določene ali določljive fizične osebe, ki vključujejo tudi brskanje in komunikacijsko vedenje fizične osebe na internetu. Informacije, ki jih ni mogoče povezati z identiteto fizične osebe - niti s posebno identifikacijsko številko (npr. naslovom IP) - (anonimni podatki), niso osebni podatki (npr. najbolj obiskana spletna mesta, število uporabnikov spletnega mesta). GSA obdeluje osebne podatke v skladu z določbami Evropske uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in avstrijskim Zakonom o varstvu podatkov (DSG).

Družba GSA osebne podatke, ki jih zagotovi pogodbeni partner ali potencialni pogodbeni partner, obdeluje izključno v okviru zakonskih določb za namene (i) izvajanja predmeta poslovanja in vseh s tem povezanih poslovnih dejavnosti ali potrebnih upravnih dejavnosti, (ii) predložitve ponudb, priprave pogodb in izvajanja pogodb in/ali (iii) želene vzpostavitve stika in nadaljnje komunikacije s pogodbenim partnerjem.  Podatkov se ne posreduje tretjim osebam (razen obdelovalcem podatkov).

Upravljavec

GELDSERVICE AUSTRIA
Logistik für Wertgestionierung und Transportkoordination G.m.b.H.
Garnisongasse 15
1090 Dunaj
Telefon: (+43-1) 248 00 – 0

Sedež podjetja: Dunaj
Registrsko sodišče: Gospodarsko sodišče na Dunaju
FN 145621z
Identifikacijska štev. za DDV (UID): ATU 40654902

Pooblaščenec za varstvo podatkov

Pooblaščenca za varstvo podatkov v agenciji GSA lahko kontaktirate na:

gsa.datenschutz@gsa.co.at

Zbrane informacije o varstvu podatkov za posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki

Informacije o varstvu podatkov – CPA-Server (PDF, 0,1 MB)

Informacije o varstvu podatkov – CashPilotCIT (PDF, 0,1 MB)

Informacije o varstvu podatkov – CRM (PDF, 0,1 MB)

Informacije o varstvu podatkov – Dobavitelji (PDF, 0,1 MB)

Informacije o varstvu podatkov – OeNB-Portal – GSA-Order (PDF, 0,1 MB)

Informacije o varstvu podatkov – OeNB-Portal – WTU (PDF, 0,1 MB)

Informacije o varstvu podatkov – Vendix (PDF, 0,1 MB)

Kontaktni obrazec:

Vaši podatki iz tega kontaktnega obrazca bodo shranjeni le v elektronski obliki za namen obdelave poizvedbe in za morebitna nadaljnja vprašanja. Vaši podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.

Informacije o varstvu podatkov na spletnem mestu

Ko obiščete spletno mesto GSA, ustrezni strežnik zabeleži nekatere osebne komunikacijske podatke:

Beleženje spletnega strežnika

Ob dostopanju spletnih strani GSA spletni strežnik za zagotavljanje ustrezne informacijske in sistemske varnosti za vsako zahtevo zabeleži naslednje podatke: Naslov IP, po potrebi uporabniško ime, datum in čas dostopa ter tehnične informacije o priklicu spletnega objekta, uporabljenem brskalniku in operacijskem sistemu (Combined Log Format).

Dodatni osebni podatki, kot so vaše ime, naslov, telefonska številka ali elektronski poštni naslov, se ne zbirajo, razen če jih prostovoljno posredujete na za to določenem mestu (npr. kot del poizvedbe prek kontaktnega obrazca). Osebni podatki, ki jih boste posredovali, bodo obdelani izključno za namen obravnave vaše zadeve ali odgovora na vaše povpraševanje. Teh podatkov se ne posreduje tretjim osebam. V primeru zlorabe naših spletnih mest posredujemo podatke iz dnevnika ustreznim organom.

Vaše pravice kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Pravico imate prejeti informacije o tem, če in katere vaše osebne podatke GSA obdeluje (15. člen GDPR). Pravico imate do popravka napačnih ali nepopolnih podatkov (16. člen GDPR), če je pravilnost in popolnost podatkov potrebna za obdelavo. Pravico imate do izbrisa svojih podatkov, če GSA vaše podatke obdeluje neskladno z zakonom (17. člen GDPR). Pod določenimi pogoji imate pravico do omejitve obdelave vaših podatkov (18. člen GDPR). Pravico imate do ugovora zoper obdelavo vaših podatkov, če je to upravičeno na podlagi razlogov, ki izhajajo iz vaše specifične situacije, ali neomejeno, če je obdelava namenjena neposrednemu trženju (21. člen GDPR). Poleg pravice do informacij imate pravico, da osebne podatke, ki ste jih dali na razpolago GSA, prejmete v strukturirani, splošno razširjeni in strojno berljivi obliki ali da jih neposredno prenesete drugemu upravljavcu, če obdelava poteka z avtomatiziranimi sredstvi in je to tehnično izvedljivo (20. člen GDPR).

Svoje pravice kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko uveljavljate pisno pri družbi GELDSERVICE AUSTRIA Logistik für Wertgestionierung und Transportkoordination G.m.b.H; Garnisongasse 15, 1090 Dunaj ali po elektronski pošti na naslovu gsa.datenschutz@gsa.co.at. Prosimo, da čim natančneje navedete vrsto obdelave ali sisteme IT, ki domnevno zadevajo vaše osebne podatke, ter čim bolj izčrpno in razumljivo opišite svojo zahtevo. Poleg tega dokažite svojo identiteto tako, da priložite črno-belo kopijo uradnega osebnega dokumenta s fotografijo (npr. potnega lista, vozniškega dovoljenja, osebne izkaznice) ali s kvalificiranim elektronskim podpisom, kot je to opredeljeno v 3. členu (12) uredbe eIDAS, da bi preprečili lažne zahtevke nepooblaščenih tretjih oseb, ki bi lahko ogrozile varstvo vaših osebnih podatkov. Ustno uveljavljanje teh pravic zaradi zgoraj navedenih razlogov ni mogoče. Če menite, da je bila pri obdelavi vaših osebnih podatkov s strani GSA kršena vaša pravica do varstva podatkov, lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu:

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42, 1030 Dunaj
Telefon: 01/52 152-0
E-pošta dsb@dsb.gv.at
https://www.dsb.gv.at