Prevzem bonov in gotovine s sistemom MULTI-Box

MULTI-Box je Single-Point-of-Cash (SPC) oz. enotna gotovinska točka: Razvit je bil posebej za nakupovalna središča. Dnevne iztržke in bone se enostavno in priročno deponira v avtomate, podobne trezorjem.

Za te avtomate skrbimo mi in zagotovimo hitro knjiženje na račune strank.

Dnevne iztržke se prevzema dnevno – prešteje, preveri in sortira ter zneske vknjiži neposredno na račun stranke. Poskrbimo tudi za obravnavo razlik in reklamacij.

PREDNOSTI

  • Dnevne iztržke se prevzame in obdela ne glede na banko
  • Prenos odgovornosti po deponiranju v MULTI-Box
  • Ni vam treba imeti opravka s ključi (identifikacija s kartico stranke)
  • S sledenjem je mogoče takoj odkriti napake (sledenje paketom)
  • Možnost izdaje tiskanega potrdila
  • Zaposleni v trgovini so razbremenjeni
  • Zaposleni v trgovini so zaradi kratke poti do MULTI-Boxa bolj varni.
  • Hitro in enostavno ravnanje z gotovino ali boni z varnostnimi vrečami.

 

Cikel MULTI-Boxa

Cikel MULTI-Boxa